دریا می گرید برای کودک ...برای خشکیدن

برای دریا شدن باید دریایی بود

برای رساندن دریا به آبی بی کرانها باید دلی دریایی داشت ودر دل طوفان محبت ودر  بهمن استقامت وجود منیت را منهدم کرد

باید از خود گذشت امین وجود را به زمین زمان سپرد

وای عجب بلوایی است در این شکوه بی خود برای خود بودن

 و صبر صابران را به سخره گرفتن

 وجهاد را تکاپوی عبث شنیدن

با چشمان غیر امین وغیر زمینی دیدن

جملات داروی سردردمان نمی شود

بیا  دل دریایی وچشم بیابانی وگوش آسمانی و حسی هوایی سری بی نوایی  وزبانی خبرنگاری داشته باشیم تا بشنویم صدای کودک دو ماهه کودک غزه ای را در جسد خشک مادر بی روح اما خندان وکالبد سفت شده اما قلبی را که فقط کودک می شنود وبا آن عشق بازی می کند گریه نمی کند چون دیری نخواهد پایید که مادرش را خواهد دید...........تقدیم به گوشهای کر مسلمانماهای با ایمان باده به دست....با قرآن بی قرآن.ارومیه

 

/ 5 نظر / 26 بازدید
مسافرخسته

با درود بسیاررررررررررتحت تاثیرم قرار داد مخصوصا بخش توصیف حالت کودک موفق باشید

شهلا

نوشته هایتا ن جالب است و حقایق در آن گنجانده شده . البته من به دلیل کمبود وقت نیم نگاهی به آنها انداختم. به امید خدا بعدا بیشتر به خواندن آنها می پردازم.موفق باشید.

رضا

سلام. سپاس هموطن گرامی [گل]

عروس

سلام... ممنون