عروسک

در وجود هر انسانی عروسکی با پيش نمايشی از لذتها ی معنوی ومادی از زندگی در حال خود نمايی است وچه بسا روزگاری آن را پاکترينها مقدسات در رويا های خود بداند

و زمانيکه ........................

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
فشار

اگه خدا اينجور ی بهتون عنايت کرد پس ما هم بياييم تو خط در ضمن از خودتون هم مايه بذار برادر

aaa

هههههههههههههههههههههههههههه