خدايا.

ربنا امنّا فاغفرلنا و ارحمنا و انتخير الراحمين (مؤمنون ۱۰۹‎/)
ربنا اتنا من لدنك رحمة ً و هيى لنا من امرنا رشدا (كهف ‎/ ۱۰)
ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا و ثبّت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين (آل عمران ۱۴۷‎/)
ربنا افرغ علينا صبراً و توفّنا مسلمين (اعراف ‎/ ۱۲۶)
ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان ان امنوا بربكم فآمنّا (آل عمران ‎/ ۱۹۳)
ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفِّر عنّا سيئاتنا و توفّنا مع الابرار (آل عمران ‎/ ۱۹۳)
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة (آل عمران ‎/ ۸)
پروردگار ما، ما به تو ايمان آورديم، ما را ببخش و بيامرز و به ما رحم كن كه تو بهترين بخشندگانى.
پروردگار ما، از جانب خود بر ما رحمتى فرست و با رشد عقلى ما وسايل هدايت و ارشاد آماده فرما.
پروردگار ما، گناهان ما را بيامرز و لغزش و اسراف ما را ببخش و قدمهاى ما را در راه انجام وظيفه ثابت بدار و بر كفار نصرت و پيروزى بخش.
پروردگار ما، به ما تحمل و بردبارى عنايت فرما و ما را جزو تسليم شدگان پيغمبرت بميران.
پروردگار ما، نداى منادى تو را كه مردم را دعوت مى كرد كه به خداى يگانه ايمان آوريد، شنيديم و ايمان آورديم كه تو خداى واحدى.
پروردگار ما، گناهان ما را بيامرز و از بديهاى ما در گذر و بپوشان و ما را با نيكوكاران قرار ده.
پروردگار ما، دلهاى ما را پس از روشن گردانيدن به نور ايمان و حق هدايت ديگر تيره مگردان و از جانب خودت رحمت فرما كه تو بخشاينده اى.

/ 0 نظر / 18 بازدید