عاشق معبود بودن

آيا می دانيم  عشق به خدا يعني چه ؟

 وقتي با تمام وجودت به خدا اعتقاد داشته باشي  ... عاشق هستي ....  بله ! او مي دونست آخر راهش همين است . مي دونست زنده از ميدان بيرون نمي ره . ايستاد ... شهادت تمام يارانش را با چشم ديد . ولي ... از هدفش ، از ايمانش بر نگشت . چون عشق به خدا در دلش بود و به کارش و هدفش ايمان داشت

- فکر مي کني اگر نمي رفت چه مي شد ؟ ..... او دين اسلام رو احيا کرد ... با شهادتش ... او با بينايي و بصيرت و اعتقاد در هدفش گام برداشت . فکر مي کني چرا با وجود اينکه اون زمان همه از کساني بودند که پيامبر اسلام را به چشم ديده بودند و به حقانيتش ايمان داشتند ، ولي امام علي را به امامت قبول نکردند . و در برابر همه عظمتي که اسلام براي آنان به ارمغان آورده بود .... حماقت کردند ... دين اسلام ديني بود که پيام آور آن ادامه دهنده ديگر پيام آوران خدايي ، از مردمي ساده بود . مردي که از بين مردم برخاسته بود . و از همان ابتدا ، براي از بين بردن جهل و ناداني و برقراري عدالت به معني واقعي وارد عمل شد . اين بود که اولين طرفدارانش بردگان و مردم مستضعف و رنج کشيده و مورد ظلم واقع شده بودند .  و او با همه بي رحمي ها ايستاد . و در جهالت عرب آن زمان که زنان را زنده به گور مي کردند . مساوات را براي همه هديه آورد .

/ 3 نظر / 9 بازدید
رويا

سلام بر آقا پسر يا امين سوگند به کسيکه دوستش داری خودت اين شکلی می باشی

rezwan

جالبه دوست عزيز بايد کاری نمود تا جملگی انسانها دراين ره .... مويد و منصور باشيد

na ashena

واقعا خودش اين گونه نيست فقط شعار می دهد