روح پاکی ها

نميدانم از چه واز کجا برايت شروع کنم

دراين هفته مقدس وقتی تصاوير زيبای فضای ايثار  را حس ميکنم مدهوش و مست از طروات از خود گذشتن شما هايی می شوم که ما را می بينيد و ما از به تصوير کشيدن رخ زيبايتان در چشمانمان محروميم

وای حلاوت از خود گذشتن برای ديگران در عمل چه طعمی دارد

چگونه بايد بود تا بدين مرحله دست يازيد

باطنتان رخ هر حوری پاکی  را می ربايد

چگونه می شود نگاه عاشقانه اتان را بسوی  اين خاکی بی ارزش گسيل  داشت

....دلم بی تابانه در اين صحنه ها ياداور شدن داشتن عزيز وافتخاری چون تو را می سرايد که من هم می توانم به اينچنين وجودهای پاکی عشق بورزم

بوی عطر پاکی وصافی وبی رنگی در اين دنيا سيرت خوب می خواهد واين نوازشگر را

بايد در وجود پاکهايی چون  شماهايی که رفتيد وانهايی که هستند برای پاک کردن وجودها وانسانهايی چون  شما جست 

چقدر لذت بخش است حس کردن وچشيدن صدا و نسيم اين پاک وجودها

وای...شما آن بالاها به خداوند نزديکتريد  دعا های ما انسانهای خاکی را به تنها معبود ما برسانيد

 در اين غدار زندگی آنچکه شايسته است بر ما روا دارد

به اميد لطف و عنايت آن بزرگ بی همتا که هميشه پناه من بی پناه ...

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
کورش اهورا

سلام ممنونم برای اينکه از ايثار سخن گفتی و خوشحالم که هنور کسانی هستند که به اين مطالب اهميت می دن ولی بايد بهت بگم که يک سوال وجود داره و اون هم اينکه ايا کسانی امروزه هستند که باز در راه وطنشون جونشو رو بدن؟ شايد تو هستی من هستم ولی باور کن کمتر از دشمناننمون هستيم از اين زمونه متنفرم حرمت همه چيز شکسته حرمت وطن . حرمت خدا و همه چيز ولی من هنوز به يک باور اعتقاد دارم و اون اينکه برای وطنم جونم رو بدم حتی اگه ارزشش رو نداشته باشه چون دينی به دوش من هست و دينی به دوش تو هست دينی که ديگران بر گردن ما گداشتند بايد دينمون رو ادا کنيم(خوشحال می شم به وبلاگ من هم سر بزنی)