شاید امروز قدرتمند باشید ...

وقتی پرنده ای زنده است ... مورچه ها را می خورد، وقتی می میرد ... مورچه ها او را می خورند!

زمانه و شرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند ... در زندگی هیچ کسی را تحقیر نکنید، آزار ندهید ...

شاید امروز قدرتمند باشید ... اما یادتان باشد، زمان از شما قدرتمند تر است!!

یک درخت میلیون ها چوب کبریت را می سازد ... اما وقتی زمانش برسد ... فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیون ها درخت کافیست ...

پس خوب باشید و خوبی کنید ...

/ 0 نظر / 109 بازدید