مدعیان دموکراسی نقاشی خود را با خون کودکان غزه رنگ آمیزی می کنند

نمی دانم و نمی خواهم بدانم که ترمینولوژی رشته ای که خوانده ام حقوق بشر را به چه معنی ترجمه کرده

 شاید کودکان بی پناه در این الفبا معنی نمی شوند

 شاید باز قانون برای فقرا می خواهد قد علم کند

و یا شاید داوری نیست تا داوری کند برای قاضی که محمد امین او را ...

وای واژه ها چقدر عاجزند تا احساساتم را بیان کنند

به خدا این بچه است پدر دارد مادر دارد ای اسراییلی بفهم مگر بچه نداری ... مگر ای یزید زمانه همنام تو ندیدی با طفل تشنه امام عاشورایی ما چه کرد و چه شد

نه مثل اینکه اینها انسان نما هستند یا چه بگویم که شان آن موصوف تنزل پیدا نکند به کدامین ادعا با طفلان معصوم چنین مبادله می کنید بابا جان اگر به ....

 ول کن ای خودم فقط خواستم با نوشتن چند جمله بصورت آنی بغضم را و اشک سخنم را بشکنم.

ای فرزندان غزه روح ملایکی شما نصرت را برای کشور ارمغان داد

 شما امین واقعی کشور خود هستید

ای امینان فلسطین خدا رحمتتان کند ای اسوه هایی که هنوز فرصت معنی اسوه بودن را نتوانستید فرا بگیرید دستان کوچک وناز شما بجای نقاشی مدادها با آبرنگ چنگال بزرگترهای و متن قانون بین المللی که خونواژه حقوق بشر را می نگاشته رنگین شد . به درود ...................

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
مهدی

سلام خداوند لعنت کنه این صهیونیستای کثیف رو وب خوبی دارید. موفق باشید