تحقق آیات قرآنی شوری مضاعف بر روح جهادگران دمید و....

زندگی زیباست

 ای زیبا پسند

زنده اندیشان به زیبایی رسند

اما آنقدر زیباست این بی بازگشت

می کشد به نام انسان هر کس و ناکس

کودکی را که در حال احسان است

احسانی از جنس احساس

احساس خوب بودن گریه کردن

گریه برای امین خود

گریه برای زمین خود

 گریه برای قرآن خود

گریه برای دین و...

پیکر منقش به رنگ خوشرنگ خون خود

گریه برای غزه

غزه سرزمین سنگفرش چشمان و دستان قصابی شده

 مادران و پدران کودک یک دست

وای نینوایی دیگر است

کودکان تعریف جهاد می کنند ومعنی عمل

 ای مسلمانان فراگیرید این کلاس عمل

اما بار الها نوری می آید ز سوی امین زمین وزمان

مهدی ناامیدان از جبر این زمان

لشگر کفر با سلاح کودکان و دعای مستجاب

فراری می دهند دشمنان زمان

تانکها ودژخیمان راببین

 فرار را بر قرار

آتش را به همراه فرار

 می زنند بر سوخته سرای ایمانشان 

غزه آزاد شد از قفس .........

پدید آمد وعده قرآن ز حق ....

تا شود شور دوباره بر پیکره حق

جهادگران به پا خیزید که هیاهوی مستی مستوریست

 

تقدیم به کودکانی که مزارشان گهواره بود       

  و ندایشان شهوارانه

خبرنگار جهادگر ارومیه ...

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
سعید

سلام خوب جالب بود امید آنکه همیشه جهادی باشیم من میشناسمتان